Monday – maanantai

3A

Reminder Wr s. 73-78 loppuun. Harjoittele kokeeseen.

5B

Lue ja suom. Read it s. 32-33, kirj. ja opett. valk. sanat (6) Do it s. 177 sekä teht. 2 sanat Do it s. 72, tee teht. 1 ja 4 Do it s. 72-73.

6B

Do it s. 67, moniste loppuun.