Wednesday – keskiviikko

6B

Lue ja suom. Read it s. 32-33, kirj. ja opett. valk. sanat Do it s. 175 sekä teht. 2 sanat Do it s. 72, tee 1 ja 4 Do it s. 72 ja 73.

3B

Lue ääneen Re s. 44-45, tee 4 ja 5 Wr s. 80 sekä 14 s. 84.  Nimi kokeeseen.

5A

Do it s. 75.  Nimi kokeeseen.