Tuesday – tiistai

4A
Lue ääneen 2 krt kpl 10 Read it s. 44-45, suomenna sanaston avulla lause kerrallaan, tee Do it s. 111.

6A
Harj. kokeeseen, tee moniste loppuun.

4B
Teht. 8 Do it s. 112, kirj. ja opett. valk. sanat kpl 10 Do it s. 179, lue ääneen kpl 10 Read it s. 44-45.

3B
Wr s. 117.
Jaksokoe ti 18.2.