Wednesday – keskiviikko

6A
Harj. kokeeseen, tee moniste loppuun.

6B
Lue ääneen 2 krt kpl 9 Read it s. 38-39, tee Do it s. 89 ja s. 97.

3B
Harj. kokeeseen Reminder-osiolla Wr s. 115-118 sekä kertaamalla koeohjeen mukaan.

5A
Lue Read it s. 44 ja suom. sanaston avulla. Kirjoita sanat vihkoon Do it s. 182. Tee teht. 1 ja 4 Do it s. 104 – 105. Kirj. ja opett. sanat teht. 2 Do it s. 104.