Wednesday – keskiviikko

6B

Lue ja suom. mielessä kpl 11 Read it s. 48-49, Do it s. 115.

3B

SK kpl 12 siirtyi ensi viikon keskiviikolle (ks. luettavat sanat eilisen läksyn kohdalta).

4 ja 5 Wr s. 137, lue Re s. 68-69.

5A

SK kpl 10 ja 11 sin. ja valk. sanat Do it s. 182-183,

myös UNIT 4 johdantosanat, laulun sanoja ei.