Wednesday – keskiviikko

6B

Kir. ja opett. sanat 4b, tee 4ac Do it s. 139 sekä teht. 8 s. 142.

 

3B

9 Wr s. 163 ja 164.

 

5A

Lue ja suom. kpl 13 Read it s. 58-59, opett. valk. sanat Do it s. 185-186 ja kirj. 15 vihkoon, tee Do it s. 141.