Week 22 – viikko 22

Palauta tekstikirjat, vanhat kokeet ja sanakoevihkot, kiitos!

Return your text books, old tests and word test notebooks, please!

 

Työkirjan voit pitää ja täyttää.

You can keep and fill in your work book (Do it/Writer).