Wednesday – keskiviikko

5A

Kertaa numeraalit Read it s. 90, lue ja suom. Read it s. 8, kirj. ja opett. UNIT 1:n sanat Do it s. 170 sekä teht. 2:n sanat Do it s. 8, tee teht. 1 ja 4 Do it s. 8-9.

 

4A

5, 6 (vihkoon), 7, 8 ja 10 Wr s. 9-11.

 

6A

Kirj. ja opett. sanat  Do it s. 168 (vasen puoli) sekä teht. 2 s. 8.