Thursday – torstai

5B

Opett. Read it s. 77 ja Do it s. 15, tee Test it sekä Do it s. 14-15.

 

4B

Re s. 14-15, 5 Wr s. 23, 14 Wr s. 27 sekä 15 s. 28.

 

3B

Re s. 14-15 sekä teht. 4, 6 ja 7  Wr s. 15