Thursday – torstai

5B

Do it s. 53 ja 52 sekä Read it s. 78 ja 80, tee vihkoon 3 kysymystä (do/does/did) ja suomenna ne.

 

4B

Re s. 33, Wr  s. 78, 4 s. 79 ja 7 s. 80.

 

3B

Re s. 32-33, 5 Wr s. 42.