Thursday – torstai

5B

Lue ja suom. kpl 8 Read it s. 36-37, opett. valk. sanat Do it s. 179 ja kirj. vihkoon 15, tee Do it s. 83.

4B

Re s. 45-47, Wr s. 113-114.

3B

Re s. 47, Wr s. 88, 4 Wr s. 89.