Wednesday – keskiviikko

4A

Reminder loppuun. Harjoittele kokeeseen.

5A

Lue ja suom. Read it s. 44-45, tee 1 ja 4 Do it s. 104-105, kirj. vihkoon teht. 2 sanat s. 104 ja UNIT 4:n sanat Do it s. 182.

6A

Harj. kokeeseen, tee Do it s. 97-101 ja moniste.

VK stand – write ke.