Thursday – torstai

5B

Do it s. 131, lue ja kpl 12 Read it s. 50-51 ja suomenna se sanaston (Do it s. 183) avulla.

4B

7-10 Wr s. 158-159 (teht. 10:een väh. 4 lausetta).

3B

Re s. 67, Wr s. 136 ja 4 Wr s. 137, 8 Wr s. 138.

WEDNESDAY – KESKIVIIKKO

4A

Kertaa be ja have-verbit Wr s. 215. Kysele itseltäsi peittämällä.

5A

Opett. Read it s. 87 ja Do it s. 123, tee Test it sekä 9a ja 10 s. 122, selvitä adjektiivit s. 120 tehtävistä.

6A

Read it s. 88-89, Do it s. 116-117.