Wednesday – keskiviikko

4A

7-10 Wr s. 158-159, teht. 10:een väh. 4 lausetta.

5A

Do it s. 129-130.

6A

Lue ja suom. Read it s. 50-51, opett. valk.sanat Do it s. 180-181 ja kirj. 10 vihkoon, tee Do it s. 121.

Tuesday – tiistai

3A

Re s. 67, Wr s. 136 ja 4 Wr s. 137 sekä 8 Wr s. 138.

3B

Re s. 68-69, 5 Wr s. 137, 12-16 Wr s. 139-141.

5B

Lue ja suom. kpl 12 Read it s. 50-51, opett. valk. sanat Do it s. 183 sekä tee Do it s. 121 ja 130.

Monday – maanantai

4B

Re s. 65, Wr s. 164, 4 Wr s. 165.

5A

Moniste 10/11. Do it s. 131.