Monday – maanantai

4B

Harj. kokeeseen.

5A

KIrj. ja opett. sanat 4b, tee 4ac Do it s. 139.