Tuesday – tiistai

6B

Read it s. 8-9, kirj. ja opett. sanat Do it s. 168 (kaikki) sekä teht 2 s. 8 (10 kpl), teht. 1 ja 4 Do it s. 8-9.

5B

Re s. 9, Wr s. 12 ja 3 Wr s. 13.

4B

5 ja 6 Wr s. 9 sekä 7, 8 , 10 ja 12 Wr s. 10-11.

3B

2 ja 5 Wr s. 6-7, Reader-kirjaan tutustu.