Monday – maanantai

3A

Wr s. 38 ja moniste

4A

Re s. 25, tavaa vielä teht. 7:n  sanat Wr s. 60, teht. 12, harjoittele tavaamaan jokin vapaavalintainen sana tai lause