Thursday – torstai

4B

11 Wr s. 72, 14 Wr s. 73, Wr s. 74 sekä 18 ja 19 Wr s. 75

4A

11 Wr s. 72, 14 Wr s. 73, Wr s. 74 sekä 18 ja 19 Wr s. 75

6B

SK 4 ja 5 Do it s. 172-173 sekä laatikko Muut pronominit Read it s. 75, kirj. ja opett. 3a:sta (Do it s. 42 ja 48) 5 fraasia kummastakin

5B

Wr s. 66 ja s. 74-75