Friday – fredag

5A

Re s. 16-17, 4 Wr s. 23, 7 ja 8 Wr s. 24-25 (kellonajat s. 196)

6A

B s. 29, s. 30 (lue ääneen, kirj. 10 ennestään tuntematonta sanaa/fraasia vihkoon)