Thursday – torsdag

4B

moniste loppuun, 16 ja 17 Wr s. 37

3B

Re s. 20, 5 Wr s. 20, 11 Wr s. 22

4A

16 ja 17 Wr s. 37, SK (Re s. 17 ja 4 Wr s. 32)

3A

Re s. 19, Wr s. 19 (1 vihkoon, ks. mallia vihkotyöohjeesta vihkon sisäkannessa)