Friday – fredag

5A

Re s. 82-83, 4 Wr s. 149, 7 Wr s. 150, 12 Wr s. 153

6A

6O s. 176, 6Q s. 177, 6S s. 179, kertaa numerot