Friday – fredag

5A

Re s. 88-89, 4 Wr s. 157, 6 ja 7 Wr s. 188, 12 Wr s. 160

6A

Dialog 7 s. 192, 7D s. 194 lue ääneen ja suomenna, Bildlexikon s. 196 kirj. ja opett.