Tuesday -tisdag

3B

Varmista, että entiset läksyt on tehty ja kirjat sekä vihko mukana torstaina.

3A

Varmista, että entiset läksyt on tehty ja kirjat sekä vihko mukana torstaina.