Wednesday – onsdag

6A

Re s. 10-11, 4 ja 5 Wr s. 15, 8 ja 9 Wr s. 17

5B

Re s. 12-13, Wr s. 20, 19 Wr s. 19

6B

C s. 7, G s. 9, H s. 10, J s. 12-13