Wednesday – keskiviikko

6A

Lue ja suom. kpl 10 Read it s. 46-47, opett. valk. sanat Do it s. 179-180, tee Do it s. 109.

VK rise – spend pe

6B
Lue ja suom. Read it s. 44-45, tee teht. 1 ja 4 Do it s. 104-105, kirj. ja opett. sanat teht. 2 Do it s. 104 sekä UNIT 4-sanat Do it s. 179.

3B
Lue kpl 11 Re s. 60-61, teht. 4-6 Wr s. 120.

5A
Kirj. ja opett. sanat 4b Do it s. 107, tee 4ac.